free bootstrap templates

Mgr. Miroslav Nerad advokát


Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva.
Své služby poskytuji jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, od jednotlivců po společnosti s miliardovými obraty.
Již několikrát jsem pomáhal budovat nově vzniklé společnosti včetně tvorby kompletní smluvní dokumentace a právního servisu.

 • Sepisování občanskoprávních smluv
 • Řešení vztahů k nemovitým věcem, příprav nájemních smluv, zajišťování pronájmů a prodejů
 • Zastupování v soudních sporech
 • Vymáhání pohledávek, náhrad škod
 • Pracovní právo
 • Zakládání právnických osob, zejm, obchodních korporací, pořádání valných hromad a veškeré poradenství s tím související
 • Směnky
 • Příprava smluvní dokumentace a kontrola procesů pro GDPR
 • Company Compliance
 • Obhajoba v trestních věcech
 • Poradenství Startupům

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem ukončil v roce 1993 bez možnosti absolvovat státní rigorozní zkoušku (JUDr.), neboť v době krátce po revoluci byla tato možnost zrušena. 

Svoji praxi jsem absolvoval u komerčního právníka, resp. následně po sloučení s Českou advokátní
komorou u advokáta. Od 1996 působím jako samostatný advokát. Jsem zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 8591.
V době platnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jsem byl zapsán v jako konkursní správce.

Svým klientům mohu nabídnout zkušenosti více než dvacetileté praxe, osobní a proaktivní přístup.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje

Mgr. Miroslav Nerad, advokát
Pod Beránkou 1
160 00 Praha 6

IČO 662 34 387
DIČ CZ7005151219
Plátce DPH
Ev. č. ČAK 8591
ID datové schránky 4pwgr98

Kontakty

E-mail: info@pravnikancelar.cz
Telefon: + 420 261 223 642
Telefon: + 420 224 390 311
Fax: + 420 224 390 312