Mgr. Miroslav Nerad

Domůpravni sluzbynazory a komentarecenik odmenakontaky


vahy

     Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem ukončil v roce 1993 bez možnosti absolvovat státní rigorozní zkoušku, neboť v době krátce po revoluci byla tato možnost zrušena.

     Svoji praxi jsem absolvoval u komerčního právníka, resp. následně po sloučení s Českou advokátní komorou u advokáta. Od 1996 působím jako advokát a jsem zapsán v Seznamu advokátů České republiky vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 8591 jako advokát a dále jsem také zapsán v Seznamu konkursních správců vedeném Městským soudem v Praze.